תשתית סיפורית והתערבות כרוניסטית בספר עזרא

תשתית סיפורית והתערבות כרוניסטית בספר עזרא [   74  ] פרק א היא, לפי הנראה לי, העובדה שהוא מבוסס על סיפור מן המוכן שהגיע לידי הכרוניסט, סיפור שבולט בו אופי ענייני ולא נמצא בו לכרוניסט מקום ולא הזדמנות לפרוץ עם המושגים החביבים עליו, על ניביהם המיוחדים . לעומת זאת, בפרקים האחרונים של דה"י, וגם במקומות אחרים בהמשך דה"י, ניכר הניחוח של נביאים ראשונים משום שהדברים מבוססים על הכתוב בספרי שמואל ומלכים – כמובן, במבט פרספקטיבי המיוחד לכרוניסט ועם דברי לוואי מקולמוסו . פרק א בעזרא אינו היחיד בספר זה שביסודו יש תשתית סיפורית מן המוכן . גם בלשון דה"י יש נימורי גוונים המשתנים לפי הבסיס שהכתוב נסמך עליו . כברוב ספרי המקרא כך גם בעו"נ יש סימני איחור היסטורי של זמן הכתיבה . נעיר בזה על סימן מיוחד המופיע בעז' פרק א ומוגבל למעשה לחלקו הראשון של ספר עזרא . סימן זה הוא הכינוי 'מלך פרס' המופיע תכופות בעז' א – ו ( א,א,ח ; ג,ז ; ד,ג,ה,ז ועוד ) ופעם אחת בראש זכרונות עזרא ( עז' ז,א ) . כינוי זה הוא בלתי היסטורי, אף-על-פי שלפי הכתוב כך מתייצג כורש בפתח ההכרזה שלו ( עז' א,ב ) . כשעזרא ונחמיה מתייחסים בזכרונותיהם ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס