עזרא־ונחמיה כספר אחד ויחס ו לדברי הימים

עזרא-ונחמיה, דברי הימים והמקור הכוהני בקישוריהם הסטרוקטורליים והלשוניים [   03  ] כבר מופיעה אצל אוֹריגֶנס והיא חוזרת ברשימות של כמה וכמה מאבות הכנסייה . 9 בסופו של דבר נתקבלה ההפרדה ברוב המהדורות הנדפסות, אף-על-פי שהמסורה ( למשל, במניין הפסוקים וגם בציון חצי הספר לאחר נחמ' ג, פס' לא ) רואה בהם ספר אחד . מעטים הם כיום החוקרים הרואים את עזרא-ונחמיה כשני חיבורים נפרדים לחלוטין . 10 שמא מוטב שלא לקבל עניין זה בצורת או-או : או שהנכון הוא לחלק לשני ספרים – או שנכון יותר לראותם כספר אחד . יש מידה מסוימת של אמת בשתי האפשרויות ואין לבטל אף אחת מהן . כדי להשיג עניין זה כראוי אין טוב מלהשוות, כאמור, את עזרא-ונחמיה לתרי עשר : כשם שתרי עשר נחלק לשנים- עשר ספרים ונספר כספר אחד, כך גם עו"נ נחלק לשניים ונספר כאחד . וממש כשם ששנים-עשר ספרי תרי עשר נפרדים ומיוחדים לעצמם ואינם מתערבים זה בזה, כך שני ספרי עו"נ נפרדים ומיוחדים לעצמם – אבל, בדומה לתרי עשר, הם נתונים במסגרת אחת . אחת הראיות לשיתוף המסגרת של שני הספרים עזרא ונחמיה היא העריכה הכרוניסטית העוברת על פני שניהם ( להלן, סי' 7 - 11 ) . אלא שבהשוואה ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס