רושמו של המקור הכוהני בדה"י ובעו"נ

עזרא-ונחמיה, דברי הימים והמקור הכוהני בקישוריהם הסטרוקטורליים והלשוניים [   42  ] או השם נשתבש שם . ( 3 ) הריני מוכן אף להניח, שמילת הקריאה 'שמעוני', החוזרת בדה"י שש פעמים ( דה"א כח,ב ; דה"ב יג,ד ; טו,ב ; כ,י ; כח,יא ; כט,ה ) , נוסדה על הדגם שנמצא לבעל דה"י בסיפור הכוהני על קניית מערת המכפלה ( בר' כג,ה- טו ) . ומה גם שמילה זו חוזרת שם, בווריאציות, חמש פעמים ( 'ֹשְמָעֵנוּ', 'ֹשְמָעוּנִי', 'ֹשְמָעֵנִי', 'לוּ ֹשְמָעֵנִי', 'אדנִי ֹשְמָעֵנִי' ולאחר זה, פס' טז : 'וישמע אברהם אל עפרון' ) . חזרות אלו אינן יכולות שלא לתפוס את עינו של הקורא . ויש כמה מקרים שאותו המושג מופיע בס"כ ובדה"י וגם בעו"נ, כלומר, שבמקרים אלה המושג הוא ירושת ס"כ ויחד עם זה הוא מצוי בלשונו של הכרוניסט וגם בעו"נ . בספר עו"נ יש גם קטעים, מעין 'כתמים', שנכתבו בידי בעל דה"י, כיון שעו"נ הוא המשך מיידי של דה"י במסגרת החיבור הכרוניסטי . על קטעים שכאלה נדבר להלן, בסעיפים 7 - 11 , ולא להם כוונתנו כאן . כאן אנו מתכוונים למושגים שהם מגוף הכתוב בעו"נ, שמקורם ודאי בס"כ או שס"כ הוא בית גידולם, אבל הם מופיעים גם בעזרא-ונחמיה ( נוסף על דה"...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס