רשימת המקומות שפרקי הספר הופיעו בהם בעבר

רשימת המקומות שפרקי הספר הופיעו בהם בעבר 700 פרק ה : רעיון ה'שארית' בתקופת שיבת ציון : על הלקסיקון של הגדרה עצמית - ʻThe Concept of the “Remnant” in the Restoration Period : On the Vocabulary of Self Definitionʼ, F . L . Hossfeld & L . Schwienhorst - Schönberger ( eds . ) , Das Manna fällt auch heute noch : Festschrift für Erich Zenger, Freiburg 2004, pp . 340 - 361 S . Japhet, From the Rivers of Babylon to the Highlands of Judah : Collected Studies on the Restoration Period, Winona Lake, IN 2006, pp . 432 - 449 פרק ו : האם הומצאו 'תולדות עם ישראל' בתקופה הפרסית ? לשאלת מוצאה של ההיסטוריה המקראית ʻCan the Persian Period Bear the Burden ? Reflections on the Origins of Biblical Historyʼ, Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies, Division A, Jerusalem 1999, pp . * 45 - * 35 ‘האם הומצאו "תולדות עם ישראל" בתקופה הפרסית ? לשאלת מוצאה של ההיסטוריה המקראית‘, קתדרה, 100 ( תשס"א ) , עמ‘ 110 - 120 S . Japhet, From the Rivers of Babylon to the Highlands of Judah : Collected Stud...  אל הספר
מוסד ביאליק