פרק לה: חילופי שורשים בפועל בטקסטים המקבילים בספר דברי הימים

שער רביעי : ספר דברי הימים 682 1 . בוא השורש בוא הוא מן השורשים הנפוצים ביותר במקרא, אולם הצירוף 'בו"א על' כלשון עלייה למלחמה נדיר למדי, והלשון הרגיל לעניין זה הוא 'על"ה על' . בספר דברי הימים עדיין מצויות שתי הדרכים, אך נתחזק שימושו של 'בא על', כגון : דה"א יב 20 : 'וממנשה נפלו על דוד בבֹאו . . . על שאול למלחמה' . דה"ב יד 10 : 'ובשמך באנו על ההמון הזה' . דה"ב כ 2 - 1 : 'באו בני מואב . . . על יהושפט למלחמה . ויבואו ויגידו ליהושפט לאמר : בא עליך המון רב' . דה"ב כח 20 : 'ויבֹא עליו תלגת פלנאסר מלך אשור' . כמו כן מחליף בו"א שורשים אחרים במשמעות זו : ( 1 ) מל"ב יח 13 : 'עלה סנחריב מלך אשור' . דה"ב לב 1 : ‘בא סנחריב מלך אשור' . ( 2 ) מל"ב יב 18 : 'אז יעלה חזאל מלך ארם . . . וישם חזאל פניו לעלות על ירושלם' . דה"ב כד 23 : ‘עלה עליו חיל ארם ויבֹאו אל יהודה וירושלם' . 63 כמו כן מצויים חילופים רבים אחרים בשורש זה . 2 . הלך הל"ך במקרא משמעו גם 'מוּת', אך תמיד בא עם תוספת המסבירה את הכוונה במפורש ומשאירה את הל"ך במשמעותו המקורית, כגון : 'הנה אנכי הולך למות' ( בר' כה 32 ) ; 64 בספר דברי 'והנה אנכי הו...  אל הספר
מוסד ביאליק