פרק לד: מיהודה או מאפרים? לשאלת מוצאו של דויד: אור מרשימות היחס

שער רביעי : ספר דברי הימים 658 בנאום הפרידה שלו לפני מותו דויד מציג את הייחוס ליהודה, שלו ושל משפחתו, כערך דתי : 'ויבחר ה' אלהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל' 2 היגדים מפורשים וחד – משמעיים אלו לא הותירו מקום לספק בדבר ( דה"א כח 4 ) . מוצאו של דויד, ובמשך הזמן הפכו גם הם לנקודת מוצא להתפתחויות תאולוגיות 3 מאוחרות יותר . [ א ] ואולם, הוודאות הגמורה בדבר מוצאו של דויד, העולה מן הנתונים שציינתי, אין בכוחה להאפיל או לטשטש את הספקות המתעוררים בנושא זה, וזאת משלושה כיוונים : ( 1 ) אופייה של רשימת היוחסין בדה"א ב 9 - 12 ; ( 2 ) הסיפור על אודות דויד בספר שמואל ; ( 3 ) פרטים שונים המופיעים במקרא ומשוחררים מהקשר דתי או ממגמות דתיות . 1 . רשימת היחס של ישי בדה"א ב 9 - 12 מורכבת משלושה רכיבים, ולכל אחד מהם צורה ספרותית משלו : הקדמה כללית, המציגה את שלושת בניו של חצרון ( פס' 9 ) , אילן יוחסין אנכי של ישי, המוביל מרם בן חצרון לישי ( פס' 10 - 12 ) , ורשימת יחס מפוצלת של משפחת ישי ( פס' 13 - 17 ) . מקובל על כל...  אל הספר
מוסד ביאליק