פרק לג: חלוקת מתנות כהונה על פי מסמך מימי הבית השני

שער רביעי : ספר דברי הימים 642 נראה שהחומר בדברי הימים הוזנח הן על ידי חוקרים של תקופת המקרא, שראו בו חומר מאוחר ומגמתי, והן על ידי חוקרי ההלכה, שתשומת לבם התרכזה בספרות 5 ההלכה עצמה ולא בתקדימיה המקראיים . 6 יש תזוזה רק לאחרונה, עם הצטברות חומר הלכתי ממגילות מדבר יהודה, בהתעניינותם של חוקרים בתקופת הביניים, שספר דברי הימים הוא נציגה העיקרי . אין זה מקרה שפרק לא בדברי הימים ב משך את תשומת לבו של י' ידין בדיון שלו במתנות 7 אבל גם הוא נגע רק בנקודות הדמיון שבין שני החיבורים . כהונה במגילת המקדש, באופן טבעי, תשומת הלב של ידין התמקדה במגילת המקדש ולא בדברי הימים ב לא, ולכן דן רק בפרטים בודדים שבפרק . מגילת המקדש, וההלכה בקומראן בדרך כלל, 8 אני מאפשרות לנו עכשיו לראות את העדות ההלכתית בספר דברי הימים באור חדש . מקווה שמאמר זה יהיה תרומה למאמץ זה . [ ב ] דברי הימים ב לא הוא חלק מחטיבה גדולה יותר המוקדשת לרפורמה של חזקיהו ( דברי הימים ב כט - לב ) . הפרק ממשיך את התיאור שהתחיל בטיהור המקדש ( דברי 5 ראו למשל את חלוקת הנושאים באנציקלופדיה יודאיקה . הערך 'מעשר' מוקדש כמעט כולו למקורות מקראיים, וד...  אל הספר
מוסד ביאליק