פרק לב: המציאות המשפטית והחברתית בישראל כפי שהיא משתקפת בספר דברי הימים: מקרה לדוגמה

926פרק לב : המציאות המשפטית והחברתית בישראל כפי שהיא משתקפת בספר דברי הימים את בתו לירחע עבדו לאשה, ותלד לו את עתי . ועתי הֹליד את נתן, ונתן הוליד את זבד . וזבד הוליד את אפלל ואפלל הוליד את עובד . ועובד הוליד את יהוא, ויהוא הֹליד את עזריה . ועזריה הֹליד את חלץ וחלץ הֹליד את אלעשה . ואלעשה הֹליד את ססמי וססמי הֹליד את שלום . ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הֹליד את אלישמע . ההקשר הספרותי די בקריאה שטחית של דברי הימים א ב כדי לראות שפס' 34 - 41 הם יחידה עצמאית, הנקשרת באופן רופף להקשר הרחב יותר . למרות הוויכוח המתמשך ביחס למבנה, 4 אין מחלוקת בדבר הקשר בין פס' 25 - ,33 העוסקים לקומפוזיציה ולמקורות של פרק ב, , העוסקים בכלב . שתי פסקאות אלו נחשבות בדרך כלל בירחמאל, ובין פס' 42 - 50 א 5 פס' 34 - ,41 שנתחבו לתוך הרצף המקורי, כחיבור רצוף אחד מידו של אותו מחבר . מהווים יחידה בלתי תלויה, העומדת בפני עצמה . הגורם לתחיבה זו גלוי לעין : האזכור של ששן — שם שאינו מופיע יותר במקרא — 6 העימות המוצג בהקשר זה הן כצאצא של ירחמאל ( פס' 31 ) והן כנושא הפס' 34 - 35 . בין שני האזכורים מגלה מיד את הסתירה ביניהם :...  אל הספר
מוסד ביאליק