פרק לא: האיסור על מגורי נשים: עמדתה של מגילת המקדש כלפי טומאת המין ותקדימיה המקראיים

שער רביעי : ספר דברי הימים 610 המקורות של מגילת המקדש ועל השקפות שונות ומחלוקות משפטיות ששררו ביהדות 4 והדיון הנוכחי בתקופת הבית השני . התהליך של בירור שאלות אלו עדיין בעיצומו מבקש לתרום תרומה קטנה לנושא זה . [ א ] בין ההוראות הנוגעות לעיר המקדש יש חוק שעניינו טומאת שכבת זרע, וזו לשונו : 'ואיש כיא ישכב עם אשתו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר המקדש אשר אשכין שמי בה שלושת ימים' ( מגילת המקדש מה : 11 - 12 ) . כפי שציין ידין בצדק, 'המגילה אינה עוסקת באיסור הבעילה בעיר המקדש, אלא 5 עם זאת, ידין קבע בדרך ההיטהרות של כל מי ששכב עם אשתו מחוץ לעיר המקדש' . שאסור היה לגרום לטומאת שכבת זרע בתחום עיר המקדש עצמה, והסיק מכאן שקיים איסור חד – משמעי על יחסי מין בעיר המקדש : 'האיסור על בעילה בכל עיר המקדש 6 איסור מפורש בעניין זה נמצא במגילת ברית עולה כדבר מובן מאליו מלשון המגילה' . דמשק : 'אל ישכב איש עם אשה בעיר המקדש לטמא את עיר המקדש בנדתם' ( יב : 1 - 2 ) . הדעה המקובלת היא ששני חוקים אלו מתייחסים לאותו עניין ומהווים הלכה אחת שיש בה שני עניינים : ( 1 ) איסור לקיום יחסי מין בעיר המקדש ( מגילת ברית דמשק ...  אל הספר
מוסד ביאליק