פרק ל: שמות נשים וענייני מגדר בספר דברי הימים

שער רביעי : ספר דברי הימים 592 וקרוב לוודאי שנלקחו מאותם מקורות, ואילו אחרים מיוחדים לדברי הימים . העדות של דברי הימים על נושאי נשים ומגדר מורכבת למדי, והיא מחייבת מילים אחדות של הקדמה לפני שאעבור לדיון בעדותו של הספר . א . מבוא לדברי הימים : סוגתו הספרותית ושיטת חיבורו ספר דברי הימים חובר ככל הנראה במחצית השנייה של המאה הרביעית לפנה"ס, 2 והוא תוצר של סביבה חברתית ותרבותית זו . בתחילתה של התקופה ההלניסטית, הספר הוא היסטוריה — הוא מספר את תולדות ישראל מאדם הראשון ( דה"א א 1 ) ועד סופה של תקופת הבית הראשון, עם הכיבוש של ארץ יהודה על ידי הבבלים ; והוא מסתיים בפסקה קצרה הלקוחה מהכרזת כורש ( דה"ב לו 22 - 23 ) . דברי הימים הוא אפוא 'היסטוריה מקבילה', החוזרת על תולדות תקופה שכבר תוארה בתורה ובנביאים ראשונים . רובו של ספר דברי הימים מורכב מטקסטים שנלקחו ממקורות שקדמו לו . מקורות אלו הם ספרים מקראיים קודמים — בעיקר שמואל - מלכים אבל גם התורה, נביאים, תהלים ועזרא - נחמיה — או כתבים ומסורות לא – מקראיים, שהיקפם ומקורם אינם 3 חלק מן הטקסטים השאובים מן המקורות חוזרים בדברי הימים ברורים באותה מידה ....  אל הספר
מוסד ביאליק