פרק כט: חומת ירושלים במבט כפול: ספר מלכים לעומת ספר דברי הימים

שער רביעי : ספר דברי הימים 580 ופעמיים בין שני קצוות אלה, בתקופת מלכותם של אמציהו וחזקיהו . בניין החומה אינו משמש כנושא לעצמו בשום פסקה מן הפסקאות בספר מלכים שבהן הוא נזכר . האזכור הראשון מתקשר למגורים הזמניים של בת פרעה : 'ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויבִאֶהָאל עיר דוד עד כלֹתו לבנות את ביתו ואת בית ה' ואת חומת ירושלם סביב' ( מל"א ג 1 ) . האזכור השני של בניין החומה כלול בתיאור המס : 'וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית ה' ואת ביתו ואת המִלוא ואת חומת ירושלם ואת חצֹר ואת מגִדו ואת גזר' ( מל"א ט 15 ) . הריסת החומה נזכרת בקיצור במל"ב כה 10 : 'ואת חומֹת ירושלם סביב נתצו כל חיל כשדים אשר רב – טבחים' . רק שתי הערות קצרות מתייחסות לחומת ירושלים בתקופה שבין 2 הפסקה הראשונה מספרת שלאחר בניין החומה ובין הריסתה, כ – 350 שנה בקירוב . שיהואש מלך ישראל הכניע את אמציה מלך יהודה בבית שמש, הוא בא לירושלים ופרץ את החומה : 'ואת אמציהו מלך יהודה . . . תפש יהואש מלך ישראל בבית שמש ויבא ( קרי ; כתיב : ויבאו ) ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם בשער אפרים עד שער הפִּנה ארבע מאות אמה' ( מל"ב...  אל הספר
מוסד ביאליק