פרק כו: המהימנות ההיסטורית של ספר דברי הימים: לתולדות מחקר הבעיה ומקומה בחקר המקרא

שער רביעי : ספר דברי הימים 528 מתחלפים כדרך רב האישטוריאוגרפ' החדשים שלא תמצא שנים מסכימים בדבר אחד 2 שארע' . הנחתו של דלמדיגו היא כי המרחק הרב בין זמנו של המחבר ובין המאורעות שהוא מתאר הוא שגרם לכך שאין עדותו מהימנת ואין לסמוך עליו . דברים אלו השפיעו ככל הנראה על שפינוזה, שדבריו על ספר דברי הימים אינם אלא הצדקה לעובדה שאין הוא דן כלל בספר ופוטר אותו על הסף . לגביו זהו ספר חסר כל ערך והכללתו בקנון היא תמיהה חסרת פתרון : אמנם בעניין שני ספרי דברי הימים אין לי לציין שום דבר ודאי או חשוב, זולת העובדה שהם נכתבו זמן רב אחרי עזרא ואולי אחרי שיהודה המכבי חנך את בית המקדש . . . מלבד זה לא נתחוור לי ולא כלום בעניין מחברם האמיתי וכן סמכותם, תועלתם ותורתם . יתר על כן, לא אוכל שלא לתמוה הרבה על שראו לקבלם בין ספרי – הקודש אלה שדחו מן הקאנון של ספרי – הקודש את ספר 3 חכמת שלמה, טוביה ויתר הספרים הקרויים גנוזים . לדבריו הקיצוניים של שפינוזה לא הייתה בתחילה השפעה רבה, וייתכן שהיו לכך שתי סיבות : האחת היא העובדה שלמעשה לא דן כלל בספר והסתפק בהערת התחמקות, והשנייה — שספר דברי הימים עמד ממילא בשולי ההתענ...  אל הספר
מוסד ביאליק