פרק כד: מה אפשר ללמוד מספר עזרא-נחמיה על חיבור התורה?

794פרק כד : מה אפשר ללמוד מספר עזרא - נחמיה על חיבור התורה ? להעריך את מעלותיהן ואת חסרונותיהן, לשקול אם לקבל אחת מהן, או להציע תאוריה חלופית . מטרתי היא לבחון את החיבורים המקראיים שחוברו בתקופה הפרסית כדי לענות על השאלות הבאות : מה יכולים החיבורים המקראיים שחוברו בתקופה זו ללמד אותנו על חיבור התורה, ובאיזו תאוריה או מתודולוגיה מאלו הנפוצות היום בעולם המחקר עשויים חיבורים אלו לתמוך . אפתח את הצגת מחקרי בשתי הערות מקדמיות . ( 1 ) המידע שיש בידנו על התקופה הפרסית עדיין מוגבל מאוד, והיבטים רבים של התקופה עדיין נתונים במחלוקת . אף על פי שבמחקר מן השנים האחרונות חלה התקדמות רבה בחשיפת הנתונים ההיסטוריים והספרותיים של התקופה, עדיין נותרו עניינים רבים בלתי ידועים או נתונים במחלוקת . על כן אגביל את עצמי למידע שניתן להפיק מחיבור ספרותי אחד : ספר עזרא - נחמיה . ( 2 ) כמו בכל ההיבטים של התקופה הפרסית, בעשרות השנים האחרונות התרחב והתעמק המחקר בעזרא - נחמיה, וכמו בכל נושא אחר במחקר המקרא תוצאותיו מגוונות מאוד ומציעות השקפות שונות . כיוון שאני יכולה לחקור את הנושא רק במסגרת השקפתי על הספר, אציג אותה...  אל הספר
מוסד ביאליק