פרק כג: ושוב: מיהו ‘דריוש הפרסי׳ (נחמיה יב 22)?

שער שלישי : ספר עזרא - נחמיה 484 חוץ מאזכור אחד, כל האזכורים של דריווש בכל צורותיהם מופיעים באותו הקשר היסטורי : בניית המקדש השני בירושלים . בהקשר זה מופיעות גם הערות כרונולוגיות הכוללות נתונים על שנות מלכותו של המלך : 'שנת שתים לדריוש המלך' ( חגי א ,1 15 ; ב 10 ; זכ' א ,1 7 ; עז' ד 24 ) , 'שנת ארבע לדריוש המלך' ( זכ' ז 1 ) , ו'שנת שת למלכות דריוש מלכא' ( עז' ו 15 ) . נתונים אלו מאפשרים להציג כרונולוגיה ברורה להקמתו של בית המקדש השני, שבנייתו הושלמה בשנה השישית לדריווש . הדעה הרווחת היא שהמלך המכוון באזכורים אלו הוא דריווש הראשון ( שמלך כאמור בשנים 522 - 486 ) , 3 ובכך נקבע מועד מדויק להשלמת בנייתו של המקדש, שנת 517 או 516 לפנה"ס . האזכור היחיד של דריווש מחוץ להקשר ההיסטורי של בניית המקדש הוא האזכור היחידאי 'דריוש הפרסי' ( נחמ' יב 22 ) , שעל פי ההקשר הספרותי וההיסטורי שבו הוא נתון אינו יכול לכוון לדריווש הראשון . במחקרים המוקדשים לספר עזרא - נחמיה ולתקופת שיבת ציון הוצעו שתי ההצעות האפשריות לזיהויו של מלך זה : דריווש השני 4 ולכל אחת מהצעות אלו נלוות מסקנות היסטוריות וספרותיות או דריווש...  אל הספר
מוסד ביאליק