פרק כב: טקס קריאת התורה (נחמיה ח 12)

שער שלישי : ספר עזרא - נחמיה 468 [ א ] קווי הסיפור פשוטים, ומבלי לדון בשאלות של מבנה הסיפור, אחדות החיבור וכיו"ב, ; ח 2 ) נאספים כל אנשי יהודה בירושלים הרי הם כדלקמן : בראש החודש השביעי ( ז 72 ב ומבקשים מעזרא הסופר להביא את ספר התורה ( ח 1 ) . עזרא נענה, ומביא את הספר . כשהוא ניצב על בימת עץ מוגבהת, מלווה משני צדיו בשלושה – עשר אנשים ( ח 4 ) , הוא קורא בספר התורה 'מן האור עד מחצית היום' ( ח 3 ) . עם פתיחת הספר עומד כל הקהל על רגליו, עזרא מברך את 'ה' האלֹהים הגדול', העם עונה אמן, פורש את ידיו למעלה, ומשתחווה אפיים ארצה ( ח 5 - 6 ) . במהלך הקריאה בתורה סובבים בקהל שלושה – עשר לויים ומבארים לעם את מה שנקרא ( ח 7 - 8 ) . העם מאזין בתשומת לב ומגיב בבכי, ועל כך מגיבים עזרא והלויים ומורים לו שהיום קדוש לה' ועל כן הוא יום של שמחה ויש לחגוג אותו באכילה, שתייה ומשלוח מנות ( ח 9 - 11 ) . אנשי יהודה פועלים בהתאם להוראות ופונים ‘לעשות שמחה גדולה‘ ( ח 12 ) . כבר מסקירה תמציתית זו ניתן להבחין בדמותו המיוחדת של האירוע, המתבטאת הן במה שכלול בו והן במה, שבניגוד למצופה, חסר בו . העניין הראשון המושך את תש...  אל הספר
מוסד ביאליק