פרק כ: נביאים ונבואה בספר עזרא-נחמיה

שער שלישי : ספר עזרא - נחמיה 430 מתעלמים ממנה לגמרי, ואילו אחרים מזכירים אותה דרך אגב וללא התחשבות מספקת 3 מטרת העיון הנוכחי היא לבחון את העדות של עזרא - נחמיה כדי ללמוד במה שיש בה . ממנה כל מה שאפשר על תופעת הנבואה בתקופה הפרסית מצד אחד ועל הדרך שבה נתפסו בתקופה זו הנבואה, הנביאים ומעמדם בתולדות ישראל, מצד אחר . יש להקדים ולציין שנושאי הנבואה והנביאים אינם תופסים מקום מרכזי בעזרא - 4 עם זאת, נחמיה . הם אינם זוכים לתשומת לב רבה ואינם מוצגים בצורה שיטתית . הנושא חוזר בספר פעמים אחדות, ואולי דווקא בגלל היותו בעל חשיבות משנית יש בעדותו של הספר כדי להאיר באור בלתי מגמתי את תופעת הנבואה ואת מעמדם של הנביאים באותה תקופה . אין צורך לומר שעזרא - נחמיה אינו נוגע בכל ההיבטים של הנושא ואינו מציע תשובות לכל השאלות שעשויות לעניין את החוקר המודרני, אבל עלינו לבחון את עדותו בשביל מה שיש בה . ספר עזרא - נחמיה מתאר את תולדות התקופה הפרסית מן השנה הראשונה לכורש כמלך בבל ועד תקופת ארתחשסתא השני . הספר מורכב מכמה יחידות ספרותיות — חלקן ארוכות וחלקן קצרות — שצורפו יחדיו על ידי מחבר הספר ומשמשות חלקים 5 אדו...  אל הספר
מוסד ביאליק