פרק יט: תורה ו'התורה' בספר עזרא-נחמיה

שער שלישי : ספר עזרא - נחמיה 416 של דת ישראל . אין במקרא הגדרה אחת של 'תורת משה', אבל היא מתוארת בדרכים אחדות : 'ספר משה' ( נחמ' יג 1 ) ; 'ספר התורה' ( מל"ב כב 8 ; נחמ' ח 2 ) ; 'ספר תורת משה' ( מל"ב יד 6 ; נחמ' ח 1 ) ; 'ספר תורת ה' ביד משה' ( דה"ב לד 14 ) ועוד . יש מקרים 2 אבל לא ניתן לזהות את החיבורים שבהם תיאורים אלו מתייחסים לחיבורים שונים, האלה באמצעות התארים בלבד . רק בסופו של תהליך ארוך זוהתה 'תורת משה' עם 3 הספר הנקרא במסורת היהודית בשם 'התורה' סתם, כלומר חמשת החומשים . לזיהוי של 'חוקי האלוהים' עם 'תורת משה' יש תוצאות מרחיקות לכת . בין אלו אפשר למנות את ההשקפה שהחוקים בשלמותם ניתנו לעם ישראל במהלך תקופה היסטורית מסוימת, קצרה יחסית, לפני הכניסה לארץ כנען . החוקים שלפיהם העם היה אמור לנהל את חייו נקבעו מראש, וחייבו את כל הדורות הבאים . כיוון שהחוקים נתפסו כחוקים שמוצאם אלוהי, הם נתפסו כחוקים מוחלטים שאינם ניתנים לשינוי, והיו אמורים לענות על כל צורכי החיים, אפילו כאשר ישתנו הנסיבות והזמנים . תפיסה זו של החוקים שללה מן הדורות הבאים, לפחות בתיאוריה, כל תפקיד או סמכות חקיקתיים . הביטו...  אל הספר
מוסד ביאליק