פרק יח: ששבצר וזרובבל על רקע המגמות ההיסטוריות והדתיות של ספר עזרא-נחמיה

973פרק יח : ששבצר וזרובבל על רקע המגמות ההיסטוריות והדתיות של ספר עזרא - נחמיה מדחייה מוחלטת של הספר כ'מדרש' או כ'ספרות יפה' מחד גיסא, עד קבלתו המלאה כמקור היסטורי מהימן מאידך גיסא — היו תלויות בהבנת עבודתו ההיסטורית של בעל דברי הימים ובהערכתו כהיסטוריון . יתר על כן, כל הנושאים הנוגעים להבנת מהותו של עזרא - נחמיה, השקפותיו, שיטתו הספרותית וכיו"ב, נסמכו לחלוטין ונקבעו על ידי 2 דמותו של מחבר דברי הימים . ואולם מחקר השנים האחרונות הוכיח באורח חד – משמעי שלמרות קווי הדמיון בין דברי הימים ועזרא - נחמיה, אי – אפשר לראות בהם יצירה של מחבר אחד, והם נבדלים 3 זה מזה בזמן, בהשקפת העולם, בהשקפותיהם ההיסטוריות ובשיטותיהם הספרותיות . עם זאת, אף על פי שהשפעתו של שינוי זה מחלחלת בהדרגה למחקר ספר דברי הימים, 4 חובתנו היא לבחון מחדש ולשאול : מהו היא עדיין אינה מורגשת במחקר עזרא - נחמיה . אופיו של עזרא - נחמיה לעצמו, כשהוא נבחן כמהות ספרותית עצמאית משוחררת מן התלות ב'בעל דברי הימים' ? האם נוכל לקבל את העדות של עזרא - נחמיה כפי שהיא אחרי שיסולק הצל המאיים של 'הדמיון' הכרוניסטי ? מהן השקפת עולמו, הנחותיו ה...  אל הספר
מוסד ביאליק