פרק יז: פריודיזציה בין היסטוריה לאידאולוגיה II: כרונולוגיה ואידדאולוגיה בספר עזרא-נחמיה

563פרק יז : פריודיזציה בין היסטוריה לאידאולוגיה II 4 חזרה כלשהי היא בלתי נמנעת ; בדיון הנוכחי אגביל את עצמי בספר עזרא - נחמיה', לנקודות העיקריות . כרונולוגיה בשונה מכל הספרים ההיסטוריים במקרא, נראה שלעזרא - נחמיה אין שלד כרונולוגי עקבי או מסגרת כרונולוגית שיטתית שמתוכה מקבלים התאריכים הבודדים את 5 אף על פי שעזרא - נחמיה מתאר את האירועים ברציפות ומפעם לפעם משמעותם . מספק נתונים כרונולוגיים, לא נראה שאפשר להבחין בספר בשיטה כרונולוגית כוללת . התוצאה היא שמחקרים על הכרונולוגיה המקראית נוטים להתעלם מן העדות של 6 עזרא - נחמיה לגמרי . מה הסיבה לחסרון לכאורה זה ? האם משמעו שלעזרא - נחמיה אין תפיסת זמן ברורה, כלומר שאי – אפשר להגדיר את הסוגה הספרותית של הספר כהיסטוריה ? כדי לענות על כך אפתח בשאלה הבסיסית ביותר : האם אפשר להבחין בעזרא - נחמיה בתפיסת זמן מסוימת ? ואם יש תפיסה כזאת, מהי ? העובדה הבולטת מיד לעיני הקורא היא שפע ציוני זמן ואזכורי תאריכים בעזרא - נחמיה — תאריכים שלמים, חלקיים, או כלליים — וציונים שונים אחרים של זמן . אזכורי הזמן הנפוצים ביותר בעזרא - נחמיה הם תאריכים מדויקים המבוססים ...  אל הספר
מוסד ביאליק