פרק טז: קומפוזיציה וכרונולוגיה בספר עזרא-נחמיה

שער שלישי : ספר עזרא - נחמיה 344 3 — תעלינה השאלות הנוגעות למבנהו, הרכבו ומחברו של הספר . לעתים בשם 'קנונית' ההצעות לראות את הספר כהרכב של חיבורים עצמאיים קצרים יותר, או לחלופין, כחלק מחיבור גדול יותר, וכמו כן ההצעות לזיהוי מחברו או מחבריו ולשחזור תהליך התהוותו, הן כולן כבר בחזקת הצעות פתרון לבעיות שהספר, כפי שהוא, מעמיד בפני הקורא . דומה שבטיפול בשאלה זו מזדרזים מרבית החוקרים לעבור מיד אל השלב 4 ואילו אנו נתעכב תחילה בספר העומד לפנינו . השני, על פי בחנים פנימיים כגון תוכן, סגנון, דרכי הסיפור וכד', ועל פי בחנים חיצוניים – פורמליים, כגון נוסחאות פתיחה, ניתן להבחין בספר עזרא - נחמיה בשלוש חטיבות מוגדרות היטב : א . עזרא א - ו, ובו תיאור תולדות המקדש מן השנה הראשונה לכורש ( עז' א 1 ) ועד השנה השישית לדריווש ( עז' ו 15 ) . ב . עזרא ז - י : סיפור עזרא, שתחילתו בפתיחה סיפורית חדשה ( 'ואחר הדברים האלה' — עז' ז 1 ) ובו גיבורים חדשים וסגנון אחר . ג . נחמיה א - יג : סיפור נחמיה, שגם לו כותרת חדשה ( ‘דברי נחמיה בן חכליה‘ - נחמ‘ א 1 ) וסיומו במילותיו האחרונות של נחמיה : ‘זכרה לי אלהי לטובה‘ ( נחמ‘ ...  אל הספר
מוסד ביאליק