מפתח העניינים

מפתח העניינים 691 דו-תנועות ,15 ,298 528 דטיבוס אתיקוס ( dativus ethicus ) 491 - 492 דיאלוג 598 - ,599 652 - 653 דיאלקטים ארמיים 205 - 206 ; עיין ארמית דיאלקטים טרום-אסלאמיים 81 דיאלקטים ערביים ,16 ,18 ,23 ,25 ,81 82 ואילך, ,91 ,94 ,97 101 - ,102 105 - ,106 ,113 ,117 120 , ,123 ,126 129 ואילך, ,133 ,135 136 ואילך, 142 ואילך, 153 ואילך, ,167 203 ואילך, 239 ואילך, ,244 ,245 ,255 ,256 ,264 ,303 ,310 428 ואילך ; עיין נאו-ערבית . דיאלקט בדוי 349 . דיאלקטים טרום-אסלאמיים 81 . דיאלקט מגרבי ,215 ,257 ,273 276 - ,278 ,303 339 , ,351 ,353 ,358 ,384 ,407 ,408 ,419 425 - 427 , 428 ואילך, ,471 ,500 538 ואילך, 653 ואילך . דיאלקט של דרגוזו 205 - 206 . דיאלקט מצרי 150 - ,151 155 - ,156 ,166 ,167 ,182 257 , 276 - ,278 ,303 ,351 ,382 428 ואילך, 445 . דיאלקט ערבי-יהודי קאהרי לא-סטנדרטי 277 . דיאלקט ספרדי ,257 ,303 ,351 ,354 ,446 457 , 492 ואילך, 500 - ,501 504 - ,537 639 - 648 , 651 - ,652 655 ואילך ; עיין ספרד . דיאלקט ערבי-יהודי לעומת להג מוסלמי 428 ואילך . דיאלקט של ערבית יהודית תימנית מודרנית 355 - ,...  אל הספר
מוסד ביאליק