קיצורים ביבליוגרפיים

664 קיצורים ביבליוגרפיים דפוס עם מבוא והערות ומפתחות, מאת א"ח פריימן, הגהות ותרגום : ש"ד גויטיין, ירושלים תרצ"ח אברמסון, נסים = ש' אברמסון, רב נסים גאון, חמשה ספרים, ירושלים תשכ"ה ( כתאב ) אלאגאני = ابو الفرج الاصفهاني , كتاب الاغاني , בולאק ,1285 מהדורה ראשונה ; קהיר ,1323 מהדורה שנייה ; בירות ,1927 מהדורה שלישית אדריס,לחש = 1970 Y . Idri : s, Masḥu : q al - hams, 2 nd ed . , Beirut אוולד, עברית = H . Ewald, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Bundes, 8 th ed . , Göttingen 1870 אוולד, ערבית = G . H . A . Ewald, Grammatica critica linguae arabicae , Lipsiae 1833 – 1831 אוונס, 1998 = 73, – 51 . J . Owens, ‘Case and Proto - Arabic’, BSOAS 61 ( 1998 ) , pp 227 – 217 אוונס, 2006 = 2006 J . Owens, A Linguistic History of Arabic, Oxford אולמן, סמנטיקה = – S . Ullmann, The Principles of Semantics, 2 nd ed . , Glasgow Oxford 1959 אולמן, רג'ז = 1966 M . Ullmann, Untersuchungen zur Rağazpoesie, Wiesbaden אולנדורף, אתיקוס = E . Ullendorff, ‘Some Observations on the Dativus Et...  אל הספר
מוסד ביאליק