סט . חיבור תימני משלהי ימי הביניים בסגנונו של פירוש המשניות לרמב"ם

חיבור תימני משלהי ימי הביניים בסגנונו של פירוש המשניות לרמב"ם 659 3 אנסה להעמידו בהקשרו 2 הדסה שי ופרסמה אותו . ירושלים 4293 8° ) . מילון זה גילתה הלשוני-התרבותי הכללי ולהראות שמשתקפת בו השפעתו המכריעה של לשון פירוש המשניות לרמב"ם . 4 אף אין כל ספק שהחיבור הנידון מוצאו מתימן . כבר הכתיב מורה בכיוון הזה, על פי שקו זה כשלעצמו אפשר היה לזקפו על חשבון מעתיק . לדוגמה, השורש صغر 5 למשל תעודה ג, עמ' 182 : - 2 ; עמ' 188 : 4 'סגיר' . נכתב לרוב בסמ"ך כמקובל בתימן, גם חילופי השורקים מורים בכיוון הזה . השווה את דברי שי בלשוננו, מד ( תש"ם ) , עמ' 214 - 215 ; תעודה ג, עמ' 203 : הע' 131 ו- 132 ; עמ' 206 : הע' ,165 ועיין גם : עמ' 186 : - ,1 עמ' 190 : שורה 12 'מסטבהֿ' . 'לל' < لِ + ال נדירה ( תעודה ג, עמ' 183 : - 15 ) , וכרגיל נכתב כנהוג בתימן 'לאל', כגון שם, עמ' 184 : שו' 2 ; 4 ; עמ' 185 : שו' 16 ; 6 ā - סופית נוטה להיכתב ביו"ד, שוב קו תימני, מעין 'המי' שם, עמ' 186 : שו' 5 ; 21 . עמ' 183 : שו' - 2 ; עמ' 190 : שו' 19 ; עמ' 191 : שו' 29 ; 'הני', עמ' 188 : שו' 9 ; 'הדֿי', עמ' 191 : שו' 5 ; 24 . גם סימון ...  אל הספר
מוסד ביאליק