סז . על משפט שנוי במחלוקת במורה נבוכים ב: כד מנקודת ראות פילולוגית

654 הרמב"ם The causes from which proofs can be drawn up regarding the [ nature of the ] heavens are beyond our grasp . They [ i . e . , the heavens ] are at a distance from us and exalted in place and in rank – the general [ enterprise of ] drawing up a proof from them consisting [ solely ] in this, that they show us or prove to us ] their mover – indeed they [ i . e . , the heavens ] are something [ to the knowledge of which minds cannot attain . 1 מיכאל שורץ ( מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון, תירגם . . . מ' שורץ, א, תל-אביב תשס"ג, עמ' 40 ) קיבל את הצעתו של דוידסון ותרגם כך : 'כי אנו מנועים מן הנתונים הדרושים להסקת מסקנות לגבי השמים . ( השמים ) רחוקים מאתנו ורמים מבחינת המקום ומבחינת המעלה . המסקנה הכוללת המוסקת לגבי השמים היא שהם מורים לנו על מי שמניע אותם . הם ( השמים ) דבר אשר שכלם של בני-האדם אינו מגיע לדעת אותו' . בהערה שם פרופ' שורץ מודיענו שקיבל את תרגומו של דוידסון . ואולם, מבחינה פילולוגית קשה לי לקבל את הצעתם של דוידסון-שורץ מהטעמים האלה : 1 . לדעת דוידסון הסקת מסקנות הוא אינ...  אל הספר
מוסד ביאליק