סו . אצלנו באלאנדלס, אצלנו במגרב (למה התכוון הרמב"ם כשדיבר על מנהג או ביטוי הרווח 'אצלנו'?)

644 הרמב"ם של חייהם ממשיכים לראות בה את 'המקום שלנו' . אף על פי שהנשר הגדול נאלץ 2 הוא המשיך להתייחס אליה בביטוי 'אצלנו' . לעזוב את ספרד בגיל 'עשרה', הראשון שניסה לנתח את אופן שימושו של הרמב"ם ב'ענדנא' בדרך שיטה היה 3 לדעתו, 'אצלנו' ודומיו בכתבי הרמב"ם משמשים תמיד בהוראהאברהם גייגר . אינקלוסיבית, והרמב"ם מתכוון בהם תמיד למקום הימצאו בעת כּתבוֹ את הדברים, והוא כולל את קהל קוראיו עמו : כאשר כתב 'אצלנו באלאנדלס', עדיין ישב בספרד, ואילו ב'אצלנו באלמגרב' השתמש בהיותו בצפון אפריקה . ואשר למקומות המשקפים היכרות קרובה עם מצרים ואף עם ארץ ישראל, שכאמור אינו מכנן 'אצלנו', הוסיפם הנשר הגדול בתקופה מאוחרת יותר . 4 והסיקבעקבות אברהם גייגר הלך ח' קרונר בהוצאת פ י ר ו ש ה מ ש נ י ו ת ל פ ס ח י ם , מדברי הרמב"ם שם ( ומפירוש המשניות פסחים ב : ב ) 'ענדנא פי גֿזירהֿ אלאנדלס' = 'אצלנו ב ( חצי ה ) אי ספרד' שחיבר את פירושו למסכת פסחים כשהוא עדיין בספרד ! 5 בניתוחו המפורט ואולם, ברור שתפיסה זו סותרת את עצמה . ואכן, ישראל פרידלנדר של ביטוינו אצל הרמב"ם הורה על שהרמב"ם משתמש ב'ענדנא פי בלאד אלאנדלס' = 'אצלו בא...  אל הספר
מוסד ביאליק