סד . דקויות בניתוח הסגנון הערבי בכתבי רב סעדיה גאון ושמואל בן חפני

634 רב סעדיה גאון והמקרא 5 ולאור כתב יד פטרבורג, המאשש שרס"ג נזקק לערבית בתר-הבתר-קלסית המקורית . 6 נראה לראות בסטיות מן הקלסית בסידור תפילותיו ( סדור רס"ג,קלסית כמעט מלאה, עמ' 53 - 57 ) מעשי ידי מעתיקים, ולא לשון הגאון המדויקת, כפי שהיא מתגלה בכתבי יד רבים . ורב סעדיה גאון לא רק כותב בערבית בתר-קלסית כמעט מדויקת, אלא הוא 7 אני אף בקי בדקויות הסגנון הערבי הטוב, ורוצה להיות נאמן לרוח הלשון הערבית . אביא אפוא דוגמאות אחדות המלמדות עד כמה ידע רס"ג את הסגנון הקלסי . הבקי בכתביו לא יתקשה להוסיף עליהן : 8 'תרגמתי "פטר רחם" — "אול רחם" כי לאבפירושו לשמות יג : ב הוא אומר : ייאות לומר בערבית "אנפטאר אלרחם" ( = "ביקוע הרחם" ) ' . ובפירושו ל – ויקרא ה : א 9 'תרגמתי "והביא את אשמו" — "קרבאנה", כי אין לומר בערבית "יאתי הוא מסביר : [ ב ] אתֿמה ( ! ) ללה", אבל תורתנו הטילה על הקרבן את השם אשם, הואיל והאשם הוא סיבת הקרבן . . . ' . 10 נמנים המלכים עוזיהו יותם אחז חזקיהו ללא וי"ו החיבור ביניהם, בישעיהו א : א אולם רס"ג תרגמם : עזיה ויותם ואחז וחזקיהו . וכך מסביר הגאון את הוספת הוו"ים : 'ואמא זיאדהֿ אלואו...  אל הספר
מוסד ביאליק