סג . על תרגום מילת הקריאה המקראית 'נא' בערבית היהודית

על תרגום מילת הקריאה המקראית 'נא' בערבית היהודית 629 גנזיא די מלכא', רוצה לומר 'ועתה, אם על המלך טוב, ייבדק בבית גנזי המלך', או דניאל ו : ט 'כען מלכא תקים אסרא', רוצה לומר 'עתה, המלך, תקיים את האיסור' . וגם בלשונות אחרות קיימות מילות המציינות הן זמן הן בקשה, מעין 'הכיל' הסורית, 3 nun הגרמנית . ηδ , νυν היווניות, now האנגלית, על כן, על נקלה יכלה להתפתח הוראת הזמן של 'נא' אף בלא השפעה חיצונית, בייחוד על הרקע שיש ש'נא' מרוחקת מן הבקשה שלאחריה ( אשר על ידה חוזרים 4 טול לדוגמה את על 'נא' לרוב ) , ותפקידה לשוות למבע מראשיתו גוון של בקשה . הפסוקים בבראשית יב : יא - יג, אשר את תחילתם הבאנו לעיל, 'הנה נא ידעתי, כי אשה יפת מראה את . והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחַיו . אמרי נא אחותי את . . . ' . הבקשה במובן המדויק של המילה אינה מתחילה אלא ב'אמרי נא אחותי את', אולם כבר בתחילת דיבורו משווה הכתוב לדברי אברהם גוון של בקשה בהשתמשו שם במילית 'נא' ובצבעו את כל הקטע בגוון של בקשה . אך אם אין אנו רואים את 'נא' הראשונה בהקשר הרחב הזה, נראית היא לכאורה לא רק מיותרת, אלא אף שלא ...  אל הספר
מוסד ביאליק