סב . עיונים בתרגום רב סעדיה גאון לבראשית פרקים א-יב

עיונים בתרגום רב סעדיה גאון לבראשית פרקים א – יב 615 1 אך השכיללו גלוסרים ותרגומים . הגאון אמנם ממשיך במסורת התרגומים שקדמו לו, להקים מן הלבנים של התרגומים הקודמים בניין לתפארת . כפילוסוף 'כלאמי' הוא נמנע מהגשמת האל . כראש המדברים בענייני הלכה הוא התאים את הכתובים לתורה שבעל פה . כך בשמות כא : יא מדובר בבת המכורה לאָמָה, המשתחררת אם הקונה 'שלש אלה לא יעשה' . ההלכה קובעת שאין הכוונה שהיא משתחררת רק אם לא יעשה את שלושתן, אלא אף אם לא יעשה 'אחת משלוש אלה', ועל כן הגאון מתרגם 'ואחדהֿ מן הדֿה אלתֿלתֿ' . נוסף על זאת, 'עין תחת עין' ( שמות כא : כד ) מתורגם על פי ההלכה 'ואלעין דיהֿ אלעין', כלומר 'והעין כופר העין' ( נוסח כ"י פטרבורג ) . 'לא תבשל גדי בחלב אמו' ( שמות כג : יט ) מתרגם הגאון לפי ההלכה 'ולא תטבךֿ לחמא בלבן' = 'לא תבשל בשר בחלב' . ברצונו של הגאון להגיש לקורא טקסט ברור ומלוכד . מצד אחד הוא מקצר אותו, כשהוא סבור שהוא מכיל חזרות מיותרות . כך 'וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים . . . ' ( שמות כה : לה ) מתורגם 'ותפאחהֿ תחת כל קצבתין מנהא כ...  אל הספר
מוסד ביאליק