נח . הפיוט לעשרת הדיברות של אלעזר בן אל(י) עזר, המיוחס לרב סעדיה גאון

542 ערבית יהודית, חיבורים מנציגיה המובהקים . פיוטנו מכיל אמנם יסודות ספרותיים רבים, אך בעיקרו של דבר 4 גם ההגשמה, האופיינית לפיוט, רחוקה ביותר מדרכו שלהוא משקף דיאלקט מוגרבי . רס"ג . רס"ג נמנע בקפדנות מלתאר את ה' יושב על כיסא מלכותו . כך תהלים ט : ה 'ישבת לכיסא' מתורגם 'ווצֿעת כרסיך' = 'ושמת את כיסאך', וישעיהו ו : א 'וארא את א' יושב על כיסא' מתורגם 'ראית נור אללה גֿאלסא עלי כרסי' = 'ראיתי את אור ה' יושב על כיסא' . ואילו בפיוט לעשרת הדיברות בנוסחו המוגרבי, בדיבור הרביעי, נמצא פעמיים, בעקבות הביטוי הקוראני הידוע, כי אלוהים ישב על כיסא מלכותו ( 'אסתוא עלי ערשה, ואסתוית עלי ערשי' ) . אף לוּ הגענו מסיבות כלשהן למסקנה שפיוטנו 5 על כורחנו היינו אומרים שחלו בו שינויים כה מכריעים, עד מקורו בחיבור סעדייני, שחדל לשקף את השקפתו או את לשונו של הגאון . גם סקירתו הביבליוגרָפית של מלטר, שהיא, בלא ספק, האוסף החשוב ביותר של 6 המכיל עוד אינפורמַציה רלוונטית על החומר שאצל שטיינשניידר חומר ביבליוגרפי, על פיוטי עשרת הדיברות, ולא רק מן החומר שהתאסף בין הופעת שני הספרים, אלא גם ממה שהיה כבר ידוע בעת פרסום ספר...  אל הספר
מוסד ביאליק