נה . המחשה לעומת יידוע

500 ערבית יהודית, מורפולוגיה / תחביר / סגנון הדֿה אלדודהֿ . . . ' = 'איני מאמין בשום פנים, כי א י ז ה ש ה ו א עָלֶה נפל מתוך השגחה עליו ולא שא י ז ה ש ה ו א עכביש טרף א י ז ה ש ה ו א זבוב בגזרת אלוהים . . . ולא שהרוק שירק זיד, התנועע, עד שירד על א י ז ה ש ה ו א יתוש באיזה שהוא ( ! ) מקום והרגו במשפט ובגזרה ולא א י ז ה ש ה ו א דג, א ח ר י ש חטף א י ז ו שהיא תולעת . . . ' . בהערה אחרת ( 1976 IOS, , עמ' ,166 סע' § 18 . 5 ; עיין באסופה זו, פרק י : על כיוונים ומגמות חדשים בתחביר הערבית הספרותית החדשה ) , שמטרתה העיקרית הייתה להורות על עקבותיה ( הדלים ) של תופעה זו בערבית הספרותית המודרנית, הבאתי עוד דוגמה מהרמב"ם, משנה, הקדמה לפרק חלק ( כרך ד, עמ' רח, שורות 26 - 27 = פרידלנדר, מבחר, עמ' ,25 שורות 3 - 4 ) 'ולדֿלך נטֿר הדֿא אלמויד באלחק' = 'ולכן הביט ה ו א ( כלומר ר' יהודה הנשיא, שלא הוזכר לפני כן ) , הנעזר באלוהים' . עוד דוגמה מצאתי עכשיו אצל ר' יהודה הלוי, כוזרי, עמ' 52 : שו' 16 - 18 'פלם יכן דֿלך אלנבאת או דֿלך אלחיואן או דֿלך אלעצֿו מתֿלא אלא פאסדא' = 'ולא היה צמח א י ז ה ש ה ו א או חיה א...  אל הספר
מוסד ביאליק