נא . הזוגי ורקעו הלשוני בערבית היהודית

474 ערבית יהודית, מורפולוגיה / תחביר / סגנון הקלסית, אך בטקסטים המוניים משמש הזוגי מעט יחסית . כך, למשל, מרובה הזוגי בתשובות הרמב"ם מבשאלות המופנות אליו . מתכיפות הופעת הזוגי נראה להסיק שהוא נעלם כמעט לחלוטין בלהגים המשתקפים בערבית היהודית, בשם התואר ( ובבינוני ) . בפועל הצטמצם הזוגי במידה פחותה, ובדרך כלל נראה כי בכינויים השתמר במידה גדולה עוד יותר : לרוב מרובות הדוגמאות שבהן בא פועל בריבוי וכינוי בזוגי מאלו המכילות פועל בזוגי וכינוי ברבים ( עיין : בלאו, דקדוק הערבית-היהודית, § 122 : הערה 10 ) . לממצא זה מתאימה גם העובדה כי בפירוש הוולגרי לפ ר ק י א ב ו ת לא 3 לכאורה נראה אפוא שהזוגי השתמר יותר בכינויים רשמתי מקרים של פועל בזוגי . משהשתמר בפועל . אולם, ספק אם אפשר להסיק מכך שבפועל נעלם הזוגי כשעדיין נשתמר בכינויים . ייתכן שהשימוש בזוגי בכינויים שכיח יותר בהשפעת צורות ריבוי 4 אפשר שבעקבות הריבוי humâ השתמשו הכותבים המסתיימות ב- a ארוכה ( humâ ) . בכינויי זוגי, אשר אף הם הסתיימו ב- â . 4 . במידה הרחבה ביותר השתמר הזוגי בשמות עצם ( ומספר ) . נדמה כי בין השמות תופסים מקום מיוחד האיברים הז...  אל הספר
מוסד ביאליק