מו . על מסירה לא מדויקת של מילים בערבית היהודית של ימי הביניים

448 ערבית יהודית, אוצר המילים 4 . התחלפות ד ( דֿ ) / ר : 'קרע' ו-'קדֿע' בבניין ראשון שייכים שניהם לשדה הסמנטי של 'הכאה' . הבניין הרביעי של 'קרע' מתועד במשמעות 'פגע באוזניו, החרישוֹ' ( עיין : בלאו, מילון, בערכו ) . כך יש להבין גם את שימושו של הבניין הראשון ( עיין : בלאו, מילון, בערכו ) . בניין ראשון זה ( עיין : בלאו, מילון, בערכו ) מתחלף עם 'קדֿע' הנדיר יותר . בגלל נדירותו מסתבר לראות ב'קדֿע' את הגרסה המקורית, וב'קרע' — lectio facilior . עוד דוגמה, בערבית הקלסית מתועד הפועל הנדיר رهق = 'דלק אחרי, רדף' . בגלל נדירותו הועתק פועל זה גם בצורת دهق . אכן, טעות זו אינה מצומצמת למסורת תימן של תרגומי המקרא של רס"ג, אלא היא נמצאת גם בכתב יד פטרבורג המזרחי, בראשית לא : לו 'דהקתני' = 'דלקת אחרי' ואצל אלפאסי, ג'אמע ( עיין פרטים בלאו, מילון, בערכו ) . קשה לומר משהו מאושש על הפועל تَرَحَ = 'נסוג' ( עיין עליו : בלאו, מילון, בערכו ) . בגלל עמימותו נמסר גם בצורת 'תדח', שמא בניין חמישי של دحو . 5 . התחלפות ד / דֿ : יש ש'אנפדֿ' משמש במשמעות 'השמיד' במקום 'אנפד' המקובל ( עיין : בלאו, מילון, הערך 'אנפדֿ' ) ....  אל הספר
מוסד ביאליק