מה . הערות לאוצר המילים של הערבית היהודית

הערות לאוצר המילים של הערבית היהודית 443 ברורות . אבל קיימות הוראות לוואי של סיבה בדוגמה הראשונה ( 'שהרי' ) ושל ניגוד בשנייה ( 'אך' ) . בערבית היהודית קיימים משפטים שבהם נעלם גוון התנאי, ונשארו רק הסיבה-הניגוד . ייתכן שלפחות במקצת ההיקרויות הסיבה-הניגוד אינם מסומנים, אלא הם תוצאת ההקשר, שהרי אותו המבנה 'ואלא פ' נמצא בשניהם . למרות זאת, מצאתי לנחוץ לציינם בפירוש בתרגומי הדוגמאות האלה : 'כפאית אלעאבדין' ( קטע שעדיין לא התפרסם ) , כתב יד בודלי נויבאור ,1274 עמ' 26א - 26ב : 'ודֿלך אנה למא עטֿם ווצף וסבח ובסט מא ינתטֿר מן אלגאולה קאל מבינא אן דֿלך בחסב אדראכנא ואמכאן תעבירנא ואלא פעטֿמתה תע' אעלי מן כל תעטֿים ווצפה אעטֿם מן כל וצף ותסביחה אשרף מן כל תסביח' = 'והיא שכאשר הוא מגדל ומהלל ומשבח ומרומם מה שמצפים מן הגאולה, הוא אומר בבארו, שזאת בהתאם להשגתנו ויכולת התבטאותנו, שהרי שבחו יתעלה מעל לכל שבח והילולו גדול מכל הילול ופיאורו מכובד מכל פאר' ; עמ' 47א : שו' 7 : 'הדֿא מא ימכן אלתנביה עליה מן מעני הדֿה אלברכות ואלא פאסתעארהֿ . . . פי טֿאהר אלעבארהֿ מא ינפר אלגֿמהור מנה לכֿפי באטנהא' = 'זה מה...  אל הספר
מוסד ביאליק