מד . על מעתקים סמנטיים בערבית היהודית של ימי הביניים

436 ערבית יהודית, אוצר המילים 1 אם השוני הוא יכול להתייחס לשני פרטים השווים באשר לסוגם, אך שונים זה מזה . המכריע את הכף, המילה מקבלת את הוראה של 'היה שונה ו ( על כן ) יצא מן הכלל' . כך קיבל سِوَى עוד בערבית העתיקה את משמעות 'מלבד, חוץ מן' . על כן, המשפט رجل سوي زيد לא ציין עוד * 'איש שווה לזיד', אלא * 'איש שונה מזיד' > 'איש חוץ מזיד' . בערבית יהודית צמחה המשמעות 'נוסף על', כלומר המשפט הנזכר יכול היה לציין 'איש נוסף על זיד', שאינו שונה בהרבה מן המשפט המקורי 'איש שווה לזיד' . התפתחות מעגלית זו אכן ראויה לתשומת לב . 4 . حاشا = 'חוץ מן, פרט ל' משמש בערבית היהודית גם במשמעות 'נוסף על' : כוזרי, עמ' 12 : שו' 102 'אות היא . . . חאשי ברית אבות', כלומר 'אות היא . . . נוסף על ברית אבות' ; עמ' 116 : שו' 11 'ראשית עריסותיכם חאשא אלנדרים' = 'ראשית עריסותיכם נוסף על הנדרים" . 5 . غَيْرَأن = 'חוץ מִשֶּ, אלא ש' משמש במשמעות 'יתר על כן, אפילו' : קרקסאני ( אנואר, עמ' 54 : שו' 18 - 20 ) 'וחכי ענה אנה כאן יקול באלתנאסךֿ ואנה דון פיה כתאבא גיר אנא קד ראינא קומא מן אצחאבה ירון הדֿא אלראי' תרגם 'וסופר עליו שה...  אל הספר
מוסד ביאליק