מא . קווים דיאלקטיים בבליים בערבית היהודית של ימי הביניים

416 ערבית יהודית, להגים המודרניים . ואולם, על פי רוב הטקסטים הערביים-היהודיים של ימי הביניים אינם מתאימים לשחזור קווי הלשון של דיאלקט מיוחד, הרבה פחות מטקסטים הכתובים 5 בטקסטים הכתובים בערבית יהודית מאוחרת לא זו בלבד בערבית יהודית מאוחרת . שהיסוד הדיאלקטי בולט הרבה יותר, אלא גם מבנה התנועות ידוע לנו הן מטקסטים מנוקדים הן ממסורות בעל-פה . חשוב עוד יותר, הטקסטים הערביים-היהודיים המאוחרים משקפים להג מיוחד, ואילו הטקסטים הספרותיים מימי הביניים פונים אל הקהל היהודי דובר הערבית באשר הוא שם, ועל כן נמנעים לרוב מלהשתמש בקווים דיאלקטיים מיוחדים העלולים לגרום קשיי הבנה לדוברי להגים אחרים . לכן, גדולה חשיבותם של אותם הקווים הלשוניים המעטים לערך שבערבית היהודית של ימי הביניים, המאפשרים לשחזר את תכונותיו הלשוניות של דיאלקט מיוחד, כי לעתים קרובות הן התיעוד הראשון לתופעות אלו . מרובים, כאמור, הקשיים העומדים בדרכו של חוקר הלהגים העתיקים, המנסה לשחזר על סמך טקסטים ערביים-בינוניים תופעות דיאלקטיות קדומות . עצם ההבחנה בין קווים אותנטיים של להגים לבין תיקונים מדומים אינה קלה, ותופעה מסוימת בטקסט פלוני המש...  אל הספר
מוסד ביאליק