מ. על הקשיים לנצל את החומר הנאו־ערבי שבטקסטים ערביים־בינוניים לשם שחזור ההיסטוריה של הלהגים המודרניים

על הקשיים לנצל את החומר הנאו-ערבי שבטקסטים ערביים-בינוניים 401 אלא גם אשכיל להראות כיצד אפשר להתגבר על הקשיים של שחזור הנאו-ערבית הקדמונית . בחרתי בחמישה קווי לשון, אך ברור שאין הם אלא דוגמאות בלבד . 2 הייתה 2 . מאז מחקרו של שטיינר ( צדיים ) אין ספק שהאות ה- 15 של האלף-בית הערבי 3 עד כמה שידוע לנו, לא השתמר הגה זה בלהגים המודרניים, אלאבמקורה חוככת-צדית . 5 אות זו השתמרה 4 ברוב הדיאלקטים נדחתה האות ה- 15 על ידי האות ה- 17 . בדת'ינה . בדיאלקטים שקיימו את מבטא החוככים הבין-שיניים, ובוטאה כמו th קולית-נחצית . ואולם, בדיאלקטים שבהם דחו פוצצים את החוככים הבין-שיניים נעשתה האות ה- 17 הגה פוצץ גם היא, כלומר d נחצית . על כן, התהווה באות ה- 17 ( אשר כללה עכשיו גם את האות ה- 15 ) מבטא כפול : דֿ חוככת בין-שינית נחצית ו-ד פוצצת נחצית . בלהגים בעלי חוככים בין-שיניים באה רק דֿ נחצית-חוככת, ואילו בדיאלקטים שבהם דחו הפוצצים את החוככים בוטאה האות ה- 17 רק דל"ת פוצצת-נחצית . מאחר שהאותיות ה- 15 וה- ,17 כאמור, התאחדו, לא הייתה אפשרות להבדיל ביניהן, והן התערבבו . ואף על פי שמבחינה היסטורית הייתה האות ה- 17...  אל הספר
מוסד ביאליק