לט . הערות על הכינויים בערבית הבינונית

398 הרובד הנאו-ערבי בערבית היהודית / הבינונית 3 . אתחיל במילות שאלה, נושאו של זינגר, שאלה . זינגר ( שם, עמ' 160 ) קובע כי כינוי השאלה הסתמית ما נעשה יקר המציאות . החומר הערבי-הבינוני חושף את סיבת צמצום השימוש : מאחר ש- ما נהפכה למילת השלילה הכוללת ( השווה, למשל, בלאו, נוצרית עמ' 303 - 304 ) , נעשה מטענה הסמנטי כבד מדי, ועל כן أَيّشَيء התחיל 2 מבנם המורכב של הטקסטים הערביים-הבינוניים אינו מאפשר לקבוע את לדחקו . מידת צמצומה של ما בתור כינוי שאלה, כי אין להבחין אם בואה בטקסטים משקף קו קלסי או צורה דיאלקטית . זינגר ( שאלה, עמ' 124 ואילך ) ניתח בקפדנות את כינוי השאלה mîn = 'מי' . לכאורה נמצאת צורה זו בכתב יד של הלכות פסוקות ( המאה 8 / 9 ) 47 . Oxford ms . Heb . d ( כגון דף 2ב : - 1 'מימין', בערבית קלסית مِمَّنّ ) . ואולם, למרות הדמיון המפתה אין ודאות כי mîn לפנינו, שהרי כתיב מלא של יו"ד בכתב יד זה יש בו כדי לציין לא רק i , אלא גם a ( מעין שו' 3 'שיך' = شَكّ 'ספק' ) , ועל כן אפשר כי 'מין' = man . דוגמה זו אכן מבליטה את מידת ההקפדה שבה צריך לנתח את החומר הנאו-ערבי בטקסטים ערביים-בינוניים בכלל...  אל הספר
מוסד ביאליק