לח . שחזור קווי לשון נאו–ערביים מטקסטים ערביים–בינוניים

394 הרובד הנאו-ערבי בערבית היהודית / הבינונית המודרניים מתועדים בטקסטים ערביים-בינוניים . יתרה מזו, במפתיע במקצת, אפילו פרטים מיוחדים של אוצר המילים המאפיינים את הדיאלקטים המודרניים מתועדים 5 בטקסטים הערביים-בינוניים . הנאו-ערבית ידועה בעיקר מן הדיאלקטים המודרניים . אולם אף לפי הנתונים המאחרים את התהוות מבנה הלשון הנאו-ערבי לתקופה האסלאמית, יותר מאלף שנים מבדילות את הדיאלקטים המודרניים מהתהוות מבנה הלשון הנאו-ערבי . על כן, ראוי לגשר על פני התהום הזאת של יותר מאלף שנים על ידי ניתוח החומר הנאו-ערבי הנמצא בטקסטים ערביים-בינוניים . בהמשך אנו ננסה אפוא להפנות את תשומת הלב לקווי לשון נאו-ערביים אחדים, הנמצאים בטקסטים ערביים-בינוניים . 2 . היחידות הלקסיקליות הנאו-ערביות הבאות מובאות כאן כדי להבליט שהנאו-ערבית הקדמונית והדיאלקטים הערביים-המודרניים דומים לא רק במבנם הכללי, אלא גם ביחידות מצומצמות רבות . בהגזמה פורתא אפשר לטעון שהנאו-ערבית הקדמונית והדיאלקטים המודרניים נבנו מאותן אבני בניין, ואינם נבדלים אלא בתפוצתן של אבני בניין אלו . כל אחת מן המילים שיצוטטו להלן היא בעלת חשיבות מצומצמת, אבל י...  אל הספר
מוסד ביאליק