לז . על חשיבות הערבית הבינונית להבנת תולדות הלהגים המודרניים

388 הרובד הנאו-ערבי בערבית היהודית / הבינונית בטקסטים ערביים-בינוניים אלו, ולספק בזה לחקר הדיאלקטולוגיה הערבית עומק היסטורי של יותר מאלף שנים . ראוי שלא לצמצם את חקרם של קווים נאו-ערביים לזמן המודרני, בייחוד כשעוסקים באספקטים ההיסטוריים שלהם . כמו שהבלשנים של הלשונות הרומניות הצליחו לאסוף הן חומר ספרותי הן עממי כדי לשחזר את התהוותן והתפתחותן של השפות הרומניות, כך צירוף חקר הדיאלקטים הערביים עם היסודות הנאו-ערביים הכלולים בטקסטים ערביים-בינוניים, יש בו כדי לעזור כדי להבין טוב יותר את התפתחותם של הלהגים הערביים המודרניים . בידודו של הרובד הנאו-ערבי הכלול בטקסטים ערביים-בינוניים אינו קל כלל, ושונה בכל מִדרך חקר הדיאלקטים הערביים המודרניים, אשר נעשה מן החיים . אסור להסתפק בבידוד אוטומָטי של כל סטייה מן הערבית ( הבתר- ) קלסית ולהניח שהיא משקפת נאו-ערבית, כי קשה ביותר להבחין בין נאו-ערבית אותנטית לבין יסודות של תיקונים מדומים, ומה שבדיאלקט אחד הוא נאו-ערבית אותנטית, יכול להיות באחר תיקון מדומה . כך, למשל, בטקסטים המשקפים לשון מדוברת אשר בה שולטות צורות עתיד נסתרים / נוכחים בסיומת û - , קו לש...  אל הספר
מוסד ביאליק