לו . קווים נאו–ערביים בערבית היהודית הידועים מדיאלקטים מודרניים

382 הרובד הנאו-ערבי בערבית היהודית / הבינונית השכבה הקדומה לבין החדישה של הנאו-ערבית . נסיק רק שאין הבדל ט י פ ו ל ו ג י בין 1 שתי השכבות, אף כי מסתבר שגדול היה ההבדל ב ת פ ו צ ת ם של היסודות השווים . והנה, למרבה הפלא, בכך לא די . מלבד הדמיון המבני שבּין שתי שכבותיה של הנאו-ערבית, הנאו-ערבית שבטקסטים הערביים-בינוניים והלהגים המודרניים נמצאים בערבית היהודית ( ובערבית הבינונית בכלל ) פ ר ט י ם מ י ל ו נ י י ם משותפים במידה מפתיעה לכאורה . ומאחר שבעל היובל הנכבד העניק לנו ספר חשוב בתחום מילונוּת הערבית היהודית, נראה מתאים להגיש לו ליובלו מאמר העוסק אף הוא במילונות הערבית-היהודית . אביא אפוא להלן מבחר פרטים מילוניים משותפים לערבית היהודית וללהגים החדישים, שנראו לי מייצגים ואופייניים במיוחד . נסיים את המאמר בניסיון להבין את פשרו של שיתוף מילוני זה . אביא לראשונה 'הלבת / לא בד', אחר כך את האנטונימים 'ברא' ו'גֿוא' = ' ( ב ) חוץ ו ( ב ) פנים', אחריהם את שני הפעלים 'גֿאב' = 'הביא' ו'שאף' = 'ראה', אשר הזכירם פרגוסון ( C . A . Ferguson ) במאמרו ( פרגוסון, קוינה, עמוד 629 ) כראיה למציאוּת שפה משות...  אל הספר
מוסד ביאליק