שער חמישי: הרובד הנאו–ערבי בערבית היהודית/הבינונית