לג. על קווים מקבילים ומפרידים אחדים בערבית היהודית ובערבית הנוצרית

360 ערבית יהודית, כללי 4 אך בגלל השפעתה המכריעה של הערבית הקלסית מעטות יחסית המאה השמינית . הסטיות מן הערבית הקלסית בטקסטים מוסלמיים עתיקים . לא כן המצב בטקסטים יהודיים ונוצריים : מאחר שהמיעוטים הדתיים נהו פחות אחרי אידאל ה'ע ר ב י ה ', חשובים טקסטים יהודיים ונוצריים לאין שיעור בשביל חקירת הרובד הנאו-ערבי של הערבית הבינונית מן הספרות המוסלמית . על כן, אך טבעי הוא שחקירת הערבית הבינונית הקדומה עוסקת במידה כה רבה בערבית היהודית ובערבית הנוצרית . בגלל תלאות הזמן מעטים כיום טקסטים ערביים-יהודיים שהתחברו בשליש 5 ועוד פחות קיימים כתבי יד נושאי תאריכים מן התקופה האחרון של אלף הראשון, הזאת . לעומת זאת, מרובים כתבי יד ערביים-נוצריים הנושאים תאריכים מן המאות התשיעית והעשירית, ויש להניח שאחדים ללא תאריכים מוצאם מן המאה השמינית . כתבי יד אלו, שנכתבו ברובם במנזרים שבדרום ארץ ישראל, אך מקצתם התחברו ממזרח לארץ ישראל, השתמרו לרוב במנזר סנטה קתרינה שבחצי האי סיני . יש אפוא בידינו קורפוס גדול של טקסטים נוצריים-מלכיים מן האלף הראשון, המאפשר לנו לבסס את חקירת הערבית הבינונית על דוקומנטים הקדומים בכמאתיים ...  אל הספר
מוסד ביאליק