לב . על האידאל הלשוני של יהודי תימן בכתיבתם הערבית במאות האחרונות

356 ערבית יהודית, כללי לערבית היהודית 'הקלסית', לבין התימנית המדוברת היה יחסית קטן, וכאילו הייתה האינטגרַציה של יהדות תימן בסביבתה הלא יהודית שלמה מבמקומות אחרים . כדי שנבין את הסיבות העיקריות שהביאו, לדעתי, לשמרנות גדולה יותר בענייני הערבית היהודית בתימן, עלינו לעמוד על אופייה הלשוני של הערבית היהודית הקלסית . כאמור, הערבית היהודית 'הקלסית' כתובה בערבית בינונית, לשון המתאפיינת בחילופין, לעתים חופשיים כמעט, של יסודות ( בתר- ) קלסיים ונאו-ערביים . כידוע, לכל המאוחר מבראשית האסלאם ועד ימינו אנו מתאפיין המצב הלשוני של הערבית בדו- לשוניות, בדיגלוסיה . בתור שפה ספרותית משמשת הערבית הקלסית נציגתה המובהקת של הערבית העתיקה, ואילו השפה המדוברת ( או נכון יותר : השפות המדוברות ) שייכות לטיפוס הנאו-ערבי, אשר נציגיו המודרניים הם הלהגים הערביים . הערבית העתיקה סינתטית יותר בהשתמשה במספר צורנים צמודים גדול יותר, לרבות צורני נטיית השם ודרכי הפועל, ואילו הטיפוס הנאו-ערבי אנָליטי יותר . הקו הבולט ביותר של אנליטיות זו הוא היעדרם של צורני נטיית השם ודרכי הפועל . כותבי הערבית הבינונית בכלל והערבית היהודית ...  אל הספר
מוסד ביאליק