כט . תרומת הגניזה לחקר טקסטים הכתובים בערבית היהודית, ובכלל זה תרגומי מקרא

תרומת הגניזה לחקר טקסטים הכתובים בערבית היהודית, ובכלל זה תרגומי מקרא 335 2 טול, קוֹמוּניקָטיבי, אבל אין זאת אלא נטייה כללית בלבד, הפוקעת לעִתים קרובות . 3 לדוגמה, מסמכים ומעשי בית דין, כמו שהתגלו בגניזה . כמו שקבע ש"ד גויטיין, במאה העשירית התחילו בתי הדין לעבור מארמית לעברית, ובמחצית הראשונה של המאה ה- 11 מסמכים ומעשי בית דין רבים כתובים בעברית, וסגנונם הֶחָלָק והעשיר 4 ואולם, לאט, בייחוד בערים הגדולות, הלכה הערבית מוכיח ששימושם היה כללי . ודחקה את רגלי העברית, ובשלהי המאה ה- 11 ובכל המאה ה- 12 השתלטה הערבית . אך סביב 1100 כבר החלו ספרי הגות של אברהם בר חייא ושל אברהם בן עזרא להתפרסם בעברית . סביב 1200 החלה העברית לחדור שוב לבתי הדין . את מידת השתלבותן של שתי השפות אפשר ללמוד, למשל, ממציאותם של שני מעשי בית דין המשלימים זה את זה מהשנים 1026 - 1027 — הראשון בעברית, והשני, 5 או טול, לדוגמה, מכתב שנכתבשנכתב כעבור שלושה עשר חודשים בערבית ! בתחילת המאה ה- 11 ופורסם אצל גיל ( א"י ) כמסמך מספר 78 . כל כולו של מכתב זה, גם חלקו הענייני, כתוב בעברית ברורה ועניינית, והחלק הערבי היחיד בו הוא לשון...  אל הספר
מוסד ביאליק