כה . הערבית היהודית התקנית

314 ערבית יהודית, כללי מן השליש האחרון של האלף הראשון, בשנים הפורמטיביות של התרבות הערבית- 6 והחל במאה ה- 15 5 כתיב של תעתיק פונטי . היהודית, מתועד ליד הכתיב התקני משמשת לשון המונית יותר, והכותבים בה בדרך כלל אינם מכוונים אל הקהל היהודי כולו, אלא פונים ברובם אל השכבות הנמוכות יותר של הקהל בארץ מסוימת ( לרוב במגרב ) , כי הערבית חדלה לשמש לשון תרבות, והעילית התרבותית כותבת בעברית . לפיכך האחידות היחסית של הערבית היהודית התקנית אינה מתקיימת עוד, ובולטים ההבדלים הדיאלקטיים . על כן הכתיב התקני לעתים קרובות אינו נשמר, ומקצת הכתבים 7 נכתבים בכתיב המזכיר במידה רבה את הכתיב הפונטי הקדום . כאמור, הערבית היהודית התקנית משמשת, ליד העברית, לשון תרבות, בעיקר בפרוזה . נשאלת השאלה כיצד קרה שהיהודים יכלו לכתוב את כתביהם הפרוזאיים בכל התחומים, לרבות את הספרות הדתית לסוגיה, לא רק בעברית, אלא גם בערבית . 8 הציע שהיהודים כתבו בערבית מפני שזו הייתה השפה הנוחה ביותראברהם ש' הלקין לכתוב בה . אולם אפשר למצוא עוד סיבה, אשר אמנם אינה פותרת את הבעיה, אלא 9 בחלק גדול של העולם היהודי ( הכוונה לסהררק מעבירה אותה לתק...  אל הספר
מוסד ביאליק