יט . כלום מוצדק לדבר על ערבית יהודית ועל ערבית נוצרית?

כלום מוצדק לדבר על ערבית יהודית ועל ערבית נוצרית ? 253 3 אשר טען שבמצב אשר בו הבינונית הכללית ( המוסלמית ) היה ישראל פרידלנדר, המוסלמים והיהודים השפיעו זה על זה השפעה בולטת בתחומים החברתיים, התרבותיים והדתיים נעדרו לחלוטין הגורמים שהיו יכולים להביא להתהוות דיאלקטים נפרדים משתי העדות . לדעתו, אין כמעט צורה אחת בלשונו של הרמב"ם ( ובערבית היהודית בכלל ) אשר אפשר לראות בה מייצגת שימוש לשון יהודי נפרד, ושאין לה מקבילה אצל מחברים מוסלמיים . כל מי שחושב שהוא גילה צורות לשון יהודיות מיוחדות בכתביהם של מחברים ערבים-יהודים, צריך גם למצוא כביכול עקבות של יהדות בכתביהם של מחברים גרמנים ממוצא יהודי . 4 וטענתי שמאחר שהערבית הבינונית של ב- 1959 מתחתי ביקורת על הדעה הזאת, היהודים אינה משקפת את לשונם של פרטים אחרי האמנציפציה, כמו שזה היה עם מחברים יהודים גרמנים, אלא היא הביטוי הלשוני של חברה דתית-לאומית מוגדרת, בעלת מסורת לשונית נפרדת, יש לראות בערבית היהודית ישות נפרדת . את מאמרי 5 הזה, שייצג, כאמור, את השקפתי הכוללת שהערבית היהודית היא לשון נפרדת, התקיף בחריפות מבקר אנונימי ב- Times Literary Suppleme...  אל הספר
מוסד ביאליק