יח . על מוקדם ומאוחר בהתפתחות הערבית הבינונית

על מוקדם ומאוחר בהתפתחות הערבית הבינונית 245 הוא, או משקף להג שונה מאלו המשתקפים בערבית היהודית התקנית, ואין לפנינו כל התפתחות פנימית היסטורית . אביא להלן שתי דוגמאות מתחום הפועַל ( סעיפים 1 , 2 ) , נוסף על תצורת בינוני פעול קל של פועלי עו"י, שהזכרתי לעיל : דוגמה אחת מתחום השם ( סעיף 3 ) , שתיים משדה המספרים ( ,4 5 ) , שתיים העוסקות בשימוש מיליות ( ,6 7 ) ושתיים במבנה המשפט ( ,8 9 ) . סעיף 10 עוסק בצירוף פועל אסינדטי לפועל תנועה קודם, סעיף 11 — בהקדמת פועל בעתיד לנושאו באיחולים, וסעיף 12 — במילים שאולות ארמיות קדומות . 2 . בלהגים הערביים החדשים שולטת תצורת עבר גוף ראשון ושני של פועלי ע"ע על 4 3 וכה שכיח מבנה זה עד שנטען שהוא מייצג השתלשלות של סטנדרט . דרך פועלי ל"י, 5 מעין 'חבית' = 'אהבתי' ( אם כי פעמים נקרות צורה זו שולטת גם בערבית היהודית, 6 ) . לעומת זאת, בטקסטיםאף צורות על דרך פועלי עו"י, מעין 'רדת' = 'החזרתי' 7 בערבית היהודית ערביים-בינוניים מן האלף הראשון, כגון בערבית נוצרית הקדומה, 9 שולטת התצורה על דרך עו"י . מסתבר שלמרות 8 ובכתבי רב סעדיה גאון,בכתיב פונטי קדמותה המשוערת של התצ...  אל הספר
מוסד ביאליק