י . על כיוונים ומגמות חדשים בתחביר הערבית הספרותית החדשה

178 הערבית בכלל והערבית הספרותית בפרט קנטרינו, תחביר, עמ' ,35 המצטט מן ח' ג'בראן ’anā huwa - l - qalbu - l - bašariyyu = 'אני הלב האנושי' . 27 . 7 . לפי סיבויהי ( כתאב א, עמ' 416 : שו' 16 ואילך ) , אין להשתמש ב- ḥaqqan ’inna . ואולם, בערבית הספרותית המודרנית אפשר למצוא לעתים קרובות למדי צורות מעין ḥaqqan ’inna, ’al - ḥaqq ’inna, ‘alā kulli ḥālin ’inna ( כגון מחפוט', בלא בדאיה, עמ' 156 : שו' 2 ; עמ' 220 : שו' 5 ; עמ' 228 : שו' 10 ) , והן מתחלפות עם ’anna . בגלל חילופים אלו לא נראה להעניק להן חשיבות תחבירית, ולראות בהן חילופים של a / i קצרות בהברה סגורה מוטעמת . 28 . 7 . כמו בערבית הבינונית ( עיין : בלאו, נוצרית, עמ' 229 - 230 : סע' 119 ) ההבדלים בין ריבוי של מיעוט לבין ריבוי רגיל אינם נשמרים תמיד . זה המצב כצפוי גם בערבית הספרותית המודרנית . אדריס ( לחש, עמ' 89 : שו' 4 ) השתמש, למשל, ב- ) ’ālāf ( u wa - malāyīnu - s - sinīna = 'אלפי השנים או מיליוני השנים' . מאחר שהכוונה, כמובן, ליותר מעשרת אלפים שנים, השימוש בריבוי של מיעוט ’ālāf ולא בריבוי ’ulūf אינו לפי הכללים המדויקים של הערבית הקלס...  אל הספר
מוסד ביאליק