ז . בעיות בנטיית שמות בערבית: הרהורים על הנטייה הדיפטוטית

בעיות בנטיית שמות בערבית 93 61 – 57 ושל הסלבך, יחסות, המקדימה את הנטייה הדיפטוטית לטריפטוטית . בהמשך אביע כמה הרהורים על המקור האפשרי של ההטייה הדיפטוטית . אתחיל בניתוח התנהלותם של שמות עצם פרטיים ערביים בכתובות נבטיות ( ארמיות ) , בעיקר מן השנים 50 לפנה"ס— 106 אחרי הספירה . שמות עצם פרטיים אחדים מסתיימים ב'-ו', אחרים באים בלא כל סיומת . נלדקה הציע שסיומת '-ו' מקבילה ל'תנוין' ' un - ' של הנטייה הטריפטוטית של שמות עצם פרטיים בערבית הקלסית, ושמות עצם 2 ובאמת שמות פרטיים בלא הסיומת הזאת מקבילים לנטייה הדיפטוטית שבערבית . העצם הפרטיים שאין להם הסיומת '-ו' הם בדרך כלל במשקל 'אַפְעל' או מסתיימים ב-'-ן', אבל מתועדים חריגים בשני הכיוונים הן שמות עצם פרטיים דיפטוטיים ב-'-ו' הן שמות עצם פרטיים טריפטוטיים בלא '-ו' . ואולם, נראה שאין להעניק לכך חשיבות יתרה, כי אין להתעלם מן העובדה הבסיסית ששמות עצם פרטיים אלו אינם באים בטקסט ערבי, אלא בכתובות ארמיות, ועל כן היעדר '-ו' בשמות טריפטוטיים — אפשר שהוא משקף את השפעת הארמית, ואילו תוספת '-ו' לשמות דיפטוטיים — אפשר שהיא נובעת מתיקון יתר . 3 מאחר שראינו שב...  אל הספר
מוסד ביאליק