ו. על 'אַן' מוֹדלית במשפט עצמאי

על 'אַן' מוֹדלית במשפט עצמאי 89 התפתחות היסטורית מסוימת מספקת לחלוטין, אין כל ודאות שהיא משקפת את המציאות ההיסטורית המדויקת . ייתכן אף ייתכן שלמעשה פעלה שרשרת של גורמים . על כן, גם כאשר אנו מקבלים את ניתוחו של דים, אין זה מבטל את האפשרות של גורמים אחרים . ברצוני לפתוח בדוגמאות שאפשר להבינן הן מכילות أَنْ משועבדת הן מכילות أَنْ עצמאית . דים ( אן, עמ' 120 [ 4 ] ) מציע בצדק שתי הבנות של הרמב"ם, תשובות א, עמ' 77 : שו' 7 ואילך 'וקולכם אן אלדיין קאל ללכֿצם לך אן תרגֿע ותפעל כדֿא ותקול כדֿא כל הדֿא לא יגֿוז ללדיין בוגֿה ולא יקול אלא גֿואב ולא אן ישיר או יעלם אלכֿצם מא יקול' . קטע זה ניתן להיתרגם או מכיל חילופי משפטים מודליים משועבדים, אסינדטי וסינדטי : 'ומה שאמרתם שהדיין אמר לבעל הדין "יכול אתה לחזור ולעשות כך ולומר כך", כל זה אין ראוי לדיין בשום פנים, ואל יאמר אלא תשובה, לא שירמוז או ילמד לבעל הדין מה יאמר' או מכיל שני משפטים מודליים עצמאיים, הראשון אסינדטי, השני נפתח ב-'אן' : ' . . . ואל יאמר אלא תשובה, לא ירמוז או ילמד . . . ' . ואכן דים צודק כשהוא רואה בקטע הזה מקרה שאין לקבוע באשר לו בוו...  אל הספר
מוסד ביאליק